Wyniki konkursu

Miesięcznik STOLICA dziękuje wszystkim uczniom, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu! Dziękujemy też nauczycielom-koordynatorom, bez zaangażowania których wkład młodzieży w projekt nie byłby tak znaczący i efektowny!

Dziękujemy wszystkim partnerom, a zwłaszcza STALOWNI, w której gościnnych progach mogliśmy zrealizować projekt!

Dziękujemy naszemu grantodawcy – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury – bez dotacji którego realizacja projektu w takim wymiarze nie byłaby możliwa.

Już są!!! Wyniki konkursu na projekt muralu, który lada dzień ożywi ścianę jednego z budynków dawnej stalowni praskiej!!!

 

Uznanie komisji konkursowej zdobyły projekty:

Pełny rozmiar prac dostępny po kliknięciu w miniatury

Pauliny Sergieievej, Sylwii Strusińskiej i Natalii Szwed, Oliwii Kiełtyki

– z Gimnazjum nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, nauczyciel koordynator: Katarzyna Czernicka-Kujawska

 

Dodatkowo przyznano wyróżnienia:

 

Agnieszce Bocian i Weronice Dence z Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie, nauczyciel-koordynator: Ewa Zaborska

 

Urszuli Białous ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie, nauczyciel koordynator: Agata Gumkowska

 

Wiktorii Kamińskiej z Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, nauczyciel koordynator: Edyta Gałązka

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!

 

 

 

Komentarze są wyłączone.