„Być Wolnym: Warszawa – Paryż”

Powstanie Kolumna Zygmunta

19 sierpnia o godz. 20:30 w Łazienkach Królewskich (strefa w sąsiedztwie Pałacu na Wyspie, przy Trou Madame) odbył się premierowy pokaz filmowego dokumentu historycznego pt. „Być Wolnym: Warszawa – Paryż”.

Film, oparty w większości na niepublikowanych wcześniej materiałach archiwalnych, powstał według scenariusza i w reżyserii Kajetana Kazimierza Kowalskiego i został wyprodukowany przez Fundację Strada Bella. Inicjatywa ma na celu popularyzację ważnego dla narodu polskiego wydarzenia historycznego – Powstania Warszawskiego na tle działań wojennych i politycznych w Europie i podejmuje odważną próbę porównania tego Powstania z Powstaniem Paryskim, w kontekście analizy pomocy sił alianckich i układu politycznego w otoczeniu obu wydarzeń wyzwoleńczych.

Celem wydarzenia jest popularyzacja ważnej tematyki historyczno-patriotycznej, którą film porusza oraz poszerzenie wiedzy o tematy porównawcze z okresu II Wojny Światowej,
z naciskiem na układy sił politycznych w przeszłości, mające znaczenie dla budowy aliansów w obecnych czasach.

Pokaz filmowy podsumowali merytorycznie prof. Marek Drozdowski, wybitny historyk oraz varsavianista, a także Piotr Jegliński, wydawca, publicysta i działacz opozycyjny w PRL.

Premiera dokumentu została zaplanowana na dzień 19 sierpnia (data wybuchu Powstania w Paryżu) i była pokazem plenerowym, otwartym dla Warszawiaków, zainteresowanych historią Polski i Stolicy. Wydarzenie było realizowane w partnerstwie z Łazienkami Królewskimi oraz ze środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Fundacji Orlen Dar Serca oraz z Fundacji KGHM. Współorganizatorem wydarzenia była agencja BKEV.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.