Sienkiewiczowskie inspiracje w Muzeum Niepodległości

»Ku pokrzepieniu serc«

Sienkiewiczowskie inspiracje – wernisaż wystawy

Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62

Wtorek 4 kwietnia 2017 r. o g. 14.00

Barwna okazja do przypomnienia sobie pisarstwa Henryka Sienkiewicza. We wtorek 4 kwietnia 2017 r. o g. 14.00 Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego serdecznie zapraszają do Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów (al. Solidarności 62) na wernisaż wystawy „»Ku pokrzepieniu serc«. Sienkiewiczowskie inspiracje”. Pejzaże, które widział i opisywał autor Trylogii, m.in. widoki Chocimia, Kamieńca, Dniepru. Wizerunki bohaterów jego prozy. Malarstwo zainspirowane przez te utwory. Portrety samego autora. A wszystko opatrzone cytatami bądź z jego powieści, bądź z poświęconych mu publikacji. Muzeum Niepodległości podsumowuje huczne obchody minionego Roku Henryka Sienkiewicza, prezentując prace artystów, którzy uczestniczyli w plenerach organizowanych przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wystawa będzie otwarta do 27 kwietnia 2017 r.

http://muzeum-niepodleglosci.pl/

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.