„Pajęczyna” 5-18 maja 2016

zaproszenie Pajeczyna NM

Interdyscyplinarna wystawa grupy artystów Stan Rzeczywisty*nocne spotkania z twórcami CPK, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, 5-18 maja 2016 r.

Co łączy artystów grupy „Stan Rzeczywisty”? Pracują w różnych technikach, różnią ich style i obszary zainteresowań artystycznych. Na wystawie Pajęczyna wspólnie prezentują swoje dokonania.
Na pewno wiąże ich jedno –  zamiłowanie do warszawskiej Pragi, gdzie mają swoje pracownie, w których regularnie spotykają się już od przeszło dwóch lat jako „Stan Rzeczywisty”. Ideą grupy jest zaproszenie do autentycznej pracowni artystycznej. Mile widziany jest każdy, można z nimi porozmawiać o sztuce i ich pracy, zobaczyć ich najnowsze dzieła.

Tym razem wchodzą do galerii CPK aby zaprezentować się szerszej publiczności.

Mamy tutaj przegląd skrajnie różnych form wypowiedzi. U Edyty Dzierż są to ekspresyjne abstrakcje. Obraz Zerwane sieci może być ilustracją uczuć, ekspresyjnym wirem świata emocji współczesnego człowieka. To sztuka pełna emocji. Na przeciwległym biegunie mamy prace Julity Delbar. Pajęczyna czasu –  to fotografia starszej kobiety wpatrzonej w przestrzeń, spokojnej, pogodzonej z losem. Z kolei Dorota Gęsiorska  w swojej grafice, złożonej z drobnych elementów organicznych pokazuje złożoność świata przyrody – deszczu, fal, roślin –  w którego chaotycznej tkance jest miejsce na niezwykły porządek. Na pograniczu abstrakcji i realizmu jest też obraz Bursztyn Konrada Lesiaka. Kamień wpleciony jest w pajęczynę światła i koloru. Artysta opisuje świat poprzez grę świateł i barw. Joanna Mrozowska bardziej bezpośrednio odnosi się do wydarzeń współczesności –  czołg widziany w sposób uproszczony, jakby oczami dziecka, uzmysławia nam sieć przemocy, w której wszyscy żyjemy. W świat bajek i dziecięcej wyobraźni przenosi nas także Dawid Pataraia. Diagnozy polskiej rzeczywistości dokonuje Leszek Gęsiorski, w swoim rysunku  Płaszcz pokazuje sieć rozpostartą nad naszym krajem. Nieco mniej poważny wydaje się obraz Magdaleny Hajnosz, która w Próbie koloru bawi siebie i widza formami i kolorami.

Mamy i rzeźbiarzy – Jan Mitaś Kubicki i Zofia Kubicka prezentują złożone formy przestrzenne.  Miłosz Płonka w rzeźbie Serwer.Babel.Net.com pokazuje skomplikowaną cyber rzeczywistość. Tytuł sugeruje, ze artysta dał wyraz swojemu zaniepokojeniu pajęczyną techniki coraz bardziej oplatającą życie każdego z nas. Także Joanna Świerczyńska pokazuje uwikłanie współczesnego człowieka. W Portrecie grubą, czerwoną krechą oddziela świat rzeczywisty od świata marzeń, wyobraźni i uczuć. W podobnym tonie utrzymana jest forma przestrzenna Elżbiety Zawadzkiej. W pracy Pajęczy pęd… nigdy nie skończony pokazuje dużo malutkich ludzików uwikłanych w tkankę zdarzeń i emocji.

Artystów biorących udział w wystawie Pajęczyna spaja jeszcze jedno – wszyscy na swój sposób odnoszą się do kondycji współczesnego człowieka.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.