Kalendarium Pragi-Południe do numeru Stolica 04/2016

Dwór na Grochowie

Dwór na Grochowie (fot. NAC)

XI-XIV w. – powstanie osad: Kamień (w 1065: Camen; najstarsza osada – przy przeprawie przez Wisłę na Solec – stanowiąca siedzibę parafii), Gocław (wg najstarszego zapisu z 1155: Gostezlaw), Grochów (w 1376: Grochowo), Kawęczyn (w 1428: Kaweczino)

XIII-XIV w. – założenie cmentarza Kamionkowskiego (dziś: jedna z najstarszych nekropolii w Polsce)

1568-77 – budowa pierwszej stałej przeprawy przez Wisłę: połączenie Warszawy z wsiami i osadami prawego brzegu

1573 – na błoniach Kamiona: pierwsza wolna elekcja i obranie Henryka Walezego na króla Polski

1591 – założenie przez ks. Stanisława Skarszewskiego osady Skarszew/Skaryszew na polach Kamiona sąsiadujących z Wisłą

1641 – powstanie miasteczka Skaryszew (z dwoma rynkami, 11 ulicami, ratuszem i drewnianym kościołem)

1656-60 – zniszczenie Kamiona, Grochowa, Gocławia, Gocławka i Kawęczyna w trakcie potopu szwedzkiego i wojny północnej

1733 – w Kamionie: elekcja Augusta III na króla Polski

1784-1790 – podzielenie Grochowa na osiem części przez księcia Stanisława Augusta Poniatowskiego

1791-93 – włączenie Skaryszewa do Warszawy

1794 – powstanie miasteczka Kamionek w miejscu zniszczonej jurydyki Kamion, szturm wojsk Suworowa, zniszczenie Grochowa, Kamionka i Skaryszewa

XVIII/XIX w. – powstanie wsi Gocławek na części terenów Gocławia

1809-31 – zniszczenie Grochowa, Gocławia i Gocławka podczas wojny polsko-austriackiej, a następnie bitew powstania listopadowego

1820-23 – budowa i oddanie do użytku brukowanej Szosy Brzeskiej (dzisiejsza ulica Grochowska), prowadzącej z Warszawy do Terespola

28 lutego 1831 – bitwa o Olszynkę Grochowską (największa bitwa powstania listopadowego)

2. połowa XIX w. – wytyczenie pierwszych ulic Kamionka, m.in. Niewinnej (dziś: Mińska) i budowa pierwszych dużych zakładów przemysłowych Kamionka i Grochowa, m.in. mydlarni Jana Hocha i dużej garbarni Jeromina przy Grochowskiej, Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Wstążek Gumowych i Taśm R. Zieglera i J. Jägera, fabryki Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, Berlińskiego Towarzystwa Akcyjnego (późniejszy Rygawar) i wielu pomniejszych

1891 – przyłączenie Kamionka do Warszawy

1899-1900 – wybudowanie między Podskarbińską, Terespolską i Grochowską kompleksu Warszawskiego Instytutu Weterynaryjnego wg projektu Władimira Pokrowskiego

1900 – uruchomienie wzdłuż Grochowskiej kolejki wąskotorowej do Wawra

Stacja kolejki wąskotorowej Grochów II. NAC

Stacja kolejki wąskotorowej Grochów II (fot. NAC)

1904-13 – budowa mostu Mikołajewskiego (dziś Poniatowskiego) i związane z tym nasilenie urbanizacji Kamionka, Grochowa i Gocławia, powstanie nowych dużych kompleksów przemysłowych, m.in. zakładów elektrotechnicznych braci Borkowskich i fabryki sprzętu spawalniczego Perun

1905 – rozpoczęcie prac realizacyjnych przy parku Skaryszewskim wg koncepcji Franciszka Szaniora

1916 – inkorporacja przedmieść – na prawym brzegu przyłączenie Grochowa, Gocławia, Kawęczyna, Witolina, Florentynowa, Emilianowa, Koziej Górki Grochowskiej i Saskiej Kępy do Warszawy, rozwój urbanistyczny i przemysłowy nowych dzielnic prawego brzegu, budowa m.in. Fabryki Samochodów Osobowych i Półciężarowych Państwowych Zakładów Inżynierii, Zakładów Amunicyjnych Pocisk, Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych, Polskich Zakładów Optycznych, Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego, fabryki Wedla i wielu innych

1922-1925 – budowa osiedla domków dla posłów i senatorów PPS, zw. kolonią Praussa od nazwiska działacza PPS Franciszka Praussa, między ulicami Chłopickiego, Boremlowską, Żółkiewskiego i Szaserów, stanowiącego wyjątkowy przykład planowej, zwartej zabudowy mieszkaniowej w tzw. stylu dworkowym na Grochowie

1925-28 – realizacja inwestycji mieszkaniowych dla bezdomnych przy Podskarbińskiej i Kobielskiej

1925 – uruchomienie pierwszej linii tramwajowej (nr 24) biegnącej przez Kamionek, Grochów i Gocławek

1931-34 – budowa zakładu wychowawczego braci albertynów przy Grochowskiej wg projektu Sefana Szyllera

1934-35 – modernizacja ulicy Grochowskiej, m.in. pokrycie arterii gładką nawierzchnią z kostki bazaltowej i granitowej, położenie drugiego toru i uruchomienie linii tramwajowej nr 23, wytyczenie ulicy Waszyngtona, pokrycie brukiem szeregu mniejszych ulic

1934-39 – rozwój gospodarczo-urbanistyczny Kamionka, Grochowa i Gocławia za prezydentury Stefana Starzyńskiego, intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej (osiedli, m.in. Towarzystwa Osiedli Robotniczych w rejonie Podskarbińskiej, Kobielskiej i Stanisławowskiej, oraz kamienic czynszowych – przy samej Grochowskiej ok. 80), realizacja inwestycji sportowo-rekreacyjnych, rozwój szkolnictwa

1954-55 – budowa Stadionu Dziesięciolecia wg projektu Jerzego Hryniewieckiego, Zbigniewa Ihnatowicza i Jerzego sułtana

1969-74 – realizacja budynku mieszkalnego o długości 1,5 km, zwanego Pekinem na Przyczółku Grochowskim, wg projektu Oskara Hansena i Zofii Garlińskiej-Hansen

1971-74 – budowa Trasy Łazienkowskiej, która połączyła Śródmieście z Saską Kępą

1977 – na miejscu zamkniętego lotniska na Gocławiu realizacja największego na prawym brzegu zespołu osiedli mieszkaniowych wg projektu Tadeusza Mrówczyńskiego

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.