Stolica wydanie specjalne

miesięcznik Stolica 8/2014

Specjalne, 84-stronicowe – polsko-angielskie – wydanie „Stolicy” już w kioskach! Również w wersji angielskiej, aby z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego informacje o nim dotarły także do osób nieznających języka polskiego – nie tylko obcokrajowców, ale też rodzin powstańców, którzy po wojnie nie wrócili do ojczyzny.

Publikujemy nieznane dotychczas dzienniki i wspomnienia z czasu walk i po kapitulacji powstania – z obozu jenieckiego. W numerze również ciekawy artykuł Krzysztofa Jaszczyńskiego o lektorach patroli megafonowych, którzy z gmachów powstańczej Warszawy nadawali programy dla warszawiaków, a także propagandowe audycje dla Niemców. O tym, jak wyglądało zaopatrzenie miasta w żywność i wodę, pisze z kolei Katarzyna Utracka: „W połowie września powstańcza Warszawa zaczęła głodować. Zjadano psy, koty i gołębie. W Śródmieściu ludność żywiła się samą pszenicą i jęczmieniem, mielonymi w młynkach do kawy i gotowanymi jako tzw. pluj-zupa”. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł „Widziałam rzeź na Ochocie”, opowieść Anny Kałuszko, wówczas 11-letniej łączniczki powstania, która była świadkiem mordów i gwałtów zbrodniczego oddziału SS RONA. Natomiast Stanisław Czermiński, żołnierz AK, uczestnik m.in. ataku na kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, w rozmowie zatytułowanej „Wołaliśmy do świata o wolność” odpowiada na pytanie, czy warto było wzniecać powstanie, które pochłonęło tysiące ofiar i zamieniło w zgliszcza Warszawę. Powstanie, w którym ginęli również ludzie kultury i w proch obracały się dobra narodowe, jak choćby bezcenne zbiory zgromadzone w warszawskich bibliotekach. O losach pisarzy i książek opowiadają Rafał Dajbor w artykule „Nie tylko Baczyński i Gajcy” oraz Sebastian Pawlina w tekście „Umrzeć za książki”. Sierpniowy numer „Stolicy” ilustrowany jest bogato zdjęciami – między innymi z filmu „Powstanie Warszawskie”, wyprodukowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, wielkiego kinowego hitu ostatnich miesięcy.

Stolica_8-2014_spis

The special 84-page bilingual – Polish-English – issue of Stolica is on sale now! It has an English version so that information about the Warsaw Uprising on its 70th anniversary can reach people who don’t know Polish – not just foreigners but also the families of insurgents who never returned to Poland after the war.

We publish some previously unknown journals and accounts from the fighting and the time after the uprising fell – from a POW camp. The issue also includes Krzysztof Jaszczyński’s interesting text about the announcers of the broadcasting patrols that relayed programmes for Varsovians as well as propaganda programmes for Germans from buildings in Warsaw during the uprising. Supplying the city with food and water is described by Katarzyna Utracka: “In the second half of September, insurrectionist Warsaw began to starve. People ate dogs, cats and pigeons”. The story of the slaughter in Ochota district is worth special attention, recounted by Anna Kałuszko, an 11-year-old uprising liaison who was witness to murder and rape committed by SS RONA forces. In an interview entitled “We Cried to the World for Freedom”, Home Army (AK) soldier Stanisław Czermiński answers whether it was worth starting an uprising that left thousands dead and Warsaw a pile of rubble. This was an uprising in which people of culture also lost their lives and in which national treasures turned to ashes. The fate of writers and books is described by Rafał Dajbor in “Not Just Baczyński and Gajcy” and Sebastain Pawlina in “Dying for Books”. Stolica’s August issue comes richly illustrated; among other images, it features stills from the film Warsaw Uprising produced by the Warsaw Uprising Museum, a great cinematic hit of recent months.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.