SZARE DOMY FESTIWAL OTWARTY 16/06

Trzecia edycja SDFO, zatytułowana Mieszkańców portret własny, jest dedykowana najstarszej społeczności Szarych Domów. Nietuzinkowe życiorysy pierwszych mieszkańców stanowią niematerialne dziedzictwo osiedla, które – choć ulotne i nienamacalne – warto archiwizować i chronić tak, jak chroni się zabytek materialny. Krzyżujące się na Mokotowie biografie przedstawicieli warszawskiej elity stanowią asumpt do zaprezentowania kultury artystycznej, potencjału umysłowego oraz modelu budowania podmiotowości II Rzeczpospolitej. Tak zakreślona tematyka tegorocznego festiwalu wiąże się z niebagatelnym jubileuszem – trzecia edycja SDFO zbiegła się bowiem z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Okres po 1918 roku cechowała spektakularna dynamika w wielu dziedzinach, co wydają się potwierdzać odtworzone życiorysy pierwszych lokatorów Szarych Domów, do których należeli:

Zula Pogorzelska, aktorka ­­

Jacek Rotmil, scenograf

Lech Niemojewski, architekt

Ewa Szelburg-Zarembina, pisarka

Karolina i Stefania Beylin, publicystki i tłumaczki

Mieczysław Proner, botanik i farmaceuta

Karol Kirst, prawnik

Regina Danysz Fleszarowa, geografka

Zofia Rabcewicz, pianistka

Zygmunt Rudolf, inżynier sanitarny

Tytus Benni, językoznawca

Maja Berezowska, malarka

Wielowątkowa faktografia, utkana z 13 ludzkich historii, stanowi punkt wyjścia dla ukazania dwudziestolecia międzywojennego jako okresu kreacji, artystycznych eksperymentów, naukowych poszukiwań oraz zaangażowania w tworzenie silnych podstaw modernizującego się państwa. Sprzyja także uchwyceniu atmosfery epoki. Zainicjowany podczas trzeciej edycji SDFO proces przywracania pamięci o mieszkańcach kształtuje niematerialny wymiar kolonii Szare Domy, który – chociaż ulotny – podkreśla, czy wręcz decyduje o tożsamości miejsca, budując pomost pomiędzy dawnym i nowym, przeszłością i przyszłością. Z tego względu celem tegorocznej edycji jest również zachęcenie lokatorów do budowania archiwum Szarych Domów, dzielenia się wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami o miejscu, które współtworzą.

PROGRAM                                                                                                                                      

16/06/2018 w godzinach 11.00-22.00 zostaną udostępnione (na co dzień zamknięte) podwórza osiedla Szare Domy od strony ulicy Ludwika Narbutta 82. Architektura – podobnie jak w przypadku krzyżujących się w tym miejscu biografii pierwszych mieszkańców kolonii – stanowić będzie jedynie metaforyczną ramę dla wydarzeń, umowną przestrzeń sprzyjającą wymianie myśli, pogłębianiu wiedzy, odkrywaniu dźwięków i smaków oraz plenerowych zabaw dawnej Warszawy. Meandry historii dzielnicy Mokotów oraz osiedla Szare Domy przybliżą spacery tematyczne (Adrian Sobieszczański, Marta Surowiec). Przedwojenna kolonia i społeczność stanowić będą punkt wyjścia do rozmów o  kinematografii, elementach budowania wspólnoty

czy niuansach polskiej architektury (Stanisław Janicki, Filip Springer, Grzegorz Mika,). W modernistyczną przestrzeń wpisane zostaną strefy książki wyróżniającej się wysokim poziomem edytorskim (Wrzenie Świata, Czuły Barbarzyńca, Bęc Zmiana) oraz dobrego designu młodych polskich projektantów (Reset). Na najmłodszych czekać będą przedwojenne zabawy i gry podwórkowe. Pod wieczór dziedziniec osiedla Szare Domy wypełnią dźwięki muzyki koncertowej duetu wiolonczelowego Kuczok & Rogoziński oraz zespołu Skarby (LIVE) Tomasz Stempniewicz / Patryk Rogoziński / Grzegorz Lalek. Wewnętrzna przestrzeń stanie się miejscem potańcówki w stylu przedwojennych plenerowych imprez tanecznych przy muzyce Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, której można będzie również posłuchać w odsłonie koncertowej.

Szczegóły:

https://www.facebook.com/szaredomy/

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.