“Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej”

W 2019 roku mija 100 rocznica powołania do służby pierwszych polskich flotylli rzecznych. Ich losy wydają się być nadal nie do końca znane, a jednocześnie zawsze pozostają w cieniu dziejów tej wielkiej, morskiej Polskiej Marynarki Wojennej. Z inicjatywy prof. PWST dr hab. Andrzeja Olejki, przy udziale prof. UAM dr hab. Macieja Franza, a we współpracy z dr hab. Stanisławem Januszewskim powstał pomysł zorganizowania Międzynarodowej Konferencji „Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej”, której celem byłoby przypomnienie ich losów, we wszystkich ich aspektach. Konferencja zaplanowana została na koniec maja 2019 roku, dokładna data podana zostanie po ustaleniu wszelkich szczegółów. Gospodarzem konferencji będzie Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Obrady prowadzone będą na Holowniku Parowym „Nadbor” (1948) i na zabytkowej barce berlince „Irena” (1936), cumowanych na Odrze, co jak wier zymy stanowić będzie nie tylko doskonałe nawiązanie do tematu konferencji, ale samo jej miejsce stanie się też dodatkową atrakcją dla jej uczestników.

W ramach przygotowań do konferencji, chcielibyśmy przygotować możliwie szerokie opracowanie naukowe, obejmujące studia poświęcone dziejom polskich flotylli rzecznych okresu II rzeczypospolitej. Do tego dzieła pragniemy zaprosić historyków, pasjonatów, znawców z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Wierzymy, że dzięki temu powstanie dzieło unikatowe w swej treści, a jednocześnie dwudniowe spotkanie we Wrocławiu stanie się okazją do wymiany poglądów, opinii. Pragniemy zebrać wszystkie teksty najpóźniej do połowy marca 2019 roku, co pozwoli przygotować publikację jeszcze przed konferencją. Stanie się kolejną jej atrakcją. Publikację udostępnimy uczestnikom przed konferencją, prosząc by samo spotkanie stało się polem do dyskusji i wymiany poglądów, wobec najważniejszych kwestii związanych z dziejami polskich flotylli rzecznych okresu międzywojennego.

www.fomt.pl

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.