Aktualny numer

„Stolica” 4/2017

Z ŻYCIA MIASTA

4. Kronika miesiąca

6. Hybryda zamiast zabytku

7. Co nam budują

PLAC TRZECH KRZYŻY

8. Ethos placu – o zmianach w sercu Traktu Królewskiego pisze Ewa Kielak Ciemniewska

10. Od rozdroża Złotych Krzyży… – Jerzy S. Majewski wspomina historię jednego z najważniejszych placów miasta

Dwaj rycerze bez głów, pełniący dziś rolę podstaw zegarów słonecznych stojących na dziedzińcu Instytutu Głuchoniemych, to jedyne pozostałości łuku triumfalnego, jaki stanął tu w 1809 r. dla uczczenia zwycięstwa księcia Józefa Poniatowskiego w wojnie z Austrią.

18. Jak się zmieniał plac Trzech Krzyży – z albumu pradziadka kolejne odsłony placu udostępnił Jarosław Zieliński

24. Spacer ze wspomnieniami – Tadeusz Zieliński zaprasza na spacer śladami wspomnień swojej młodości

Dochodzę do północnego czoła placu i staję przed kamienicą Fuchsa, nazywaną Pod Gryfami. Mój podziw dla jej form nie trwa jednak długo. Patrząc na otoczenie, czuję niedosyt. Drażni mnie jego tymczasowość i – proszę mi wybaczyć – „nowoczesna poprawność”.

ZAPISANE W PAMIĘCI

30. „Modlitwa samotnego chrześcijanina” Tymona Terleckiego – prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska o relacji z Zagłady opublikowanej w Londynie w 1943 r.

Za Hannę i jej córkę Joannę, urodzoną z ojca Aryjczyka, za Irenę i jej syna Piotra, urodzonego z ojca Żyda i matki Aryjki, za Henrykę, urodzoną z matki Żydówki i ojca Żyda, która kochała moją mowę jak swoją i pisała w niej wiersze czystej piękności, za innych znajomych mi i bliskich, za tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, nieznanych i obcych. Wspominając ich, modlę się o to, Boże chrześcijański, abyś pozwolił niczego nie zapomnieć i niczego nie przebaczyć z godzin ich upodlenia, strachu i męki. […] Taka jest w te dni modlitwa na gruzach getta Warszawy.

36. Połączyła ich historia – o organizacji żydowskich kombatantów jej prezes Tomasz Miedziński

 

 

SADY ŻOLIBORSKIE

38. Mała stabilizacja – Grzegorza Miki ciąg dalszy historii osiedli mieszkaniowych

Słynne hasło „Sady = sady” ukazywało istotę idei. Zaplanowana została bardzo kameralna zabudowa, której towarzyszyła niska zieleń, nasypy, ogródki przydomowe i podwórza zagajniki.

41. Sady literackie – Paweł Dunin-Wąsowicz

HISTORIA

44. Albański łącznik – Magdalena Stopa opisuje losy warszawskiej rodziny, którą wojna rozproszyła po świecie

49. Warszawskie ścieżki rosyjskiego terrorysty – Dmitrij W. Mitiurin, Aleksandr R. Sokołow

Sawinkow w styczniu 1921 r. przystąpił do tworzenia, a właściwie odtwarzania Ludowego Związku Obrony Ojczyzny i Wolności. Pozyskał silne wsparcie: w czerwcu 1921 r. w Warszawie, w domu przy ul. Marszałkowskiej 68, odbył się zjazd założycielski z udziałem przedstawicieli zagranicznych – z Polski, Francji, Włoch, Anglii i USA.

KULTURA

53. Historie zamknięte w obrazach z Muranowa

54. Notatnik Warszawski

58. Moja żydowska Warszawa – dwugłos Jarosława Górskiego i Pawła Dunina-Wąsowicza o nowo wydanej antologii tekstów o życiu Żydów w przedwojennej Warszawie

Bywało też, że to cadykowie, zwykle niechętnie ruszający się ze swoich miasteczek, zjeżdżali do Warszawy. Na włosku wisiały wtedy wojny o to, kto będzie gościć świętego męża. Udział w tej „konkurencji” mieli wyłącznie najbogatsi i najbardziej szanowani chasydzi. Kto był blisko cadyka, mógł poprosić o radę lub błogosławieństwo albo choćby dotknąć jego ubrania.

61. Stolica czyta

64. Śladami znanych filmów, czyli przewodnik Mazowsze na filmowo

66. Prosto z Ameryki – Jerzy S. Majewski w nowym cyklu Historia nieznana o niezwykłym teatrze Fenomen

68. Refleksje nadwiślańskie Jacka Fedorowicza

69. Z notatnika miastoluba Marii Terleckiej

70. Bohaterskim mężom na pocieszenie – mowa z Grochowa Przemysława Śmiecha

72. Sowa kolejowa, łazienkowa – zwierzę w mieście Arkadiusza Szarańca

73. „Stolica” pisała w kwietniu

74. Apartamenty w inspektach – Warszawa na starej fotografii Jarosława Zielińskiego

Do kupienia min. w: 
Empikach, salonikach i kioskach – Ruch, Garmond, Kolporter,
Placówkach Poczty Polskiej,
Domu Spotkań z Historią ul. Karowa 20 (także archiwalne numery),
Księgarni MDM ul. Piękna 31/37,
Księgarni Warszawskiej ul. Zielna 39 – budynek PAST-y (także archiwalne numery),
Księgarni Naukowej al. Solidarności 83/89,
Księgarni im. Bolesława Prusa ul. Krakowskie Przedmieście 7,
Księgarni Serenissima w Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Narodowym,
Księgarni im. K.K. Baczyńskiego ul. Żeromskiego 81,
Księgarni Eureka ul. Francuska 15,
Antykwariacie “Książka dla każdego” BUW,
Antykwariacie “Gryf” ul. Dąbrowskiego 71 (także archiwalne numery),
Bibliomania ul. Solec 103

Komentarze są wyłączone.