Keksholmskie koszary

Keksholmskie koszary

Fot. Ze zbiorów K. Gąsowskiej Warszawa na starej fotografii – Jarosław Zieliński  – miesięcznik Stolica 6/2010 To unikatowe zdjęcie zostało wykonane w sierpniu 1920 r., gdy do Warszawy zbliżały się hordy bolszewickie. Niewidoczne, poza lewym skrajem kadru pozostaje Pole Mokotowskie, gdzie stacjonowało wówczas pięć polskich eskadr lotniczych broniących nieba nad miastem. … Czytaj dalej

Pocztowy pałac na wysypisku śmieci

Pocztowy pałac na wysypisku śmieci

Zdjęcie wykonane z poziomu ulicy Bugaj (od strony ogrodów zamkowych), pochodzi ono z około 1930 r. Warszawa na starej fotografii – Jarosław Zieliński  – miesięcznik Stolica 1/2011 Od czasów Stanisława Augusta wielkie, użytkowane od średniowiecza wysypisko nieczystości na Starym Mieście, zwane Górą Gnojową, miało charakter splantowanego, trawiastego pagórka. Tak jest również … Czytaj dalej

ul. Wolska 54

ul. Wolska 54

Warszawa na starej fotografii – Jarosław Zieliński   miesięcznik Stolica 5/2010 Sztuczny marmur u prawdziwego hrabiego Prezentowaną fotografię ze zbiorów Roberta Marcinkowskiego, przedstawiającą ulicę Wolską w pobliżu Działdowskiej, wykonano najprawdopodobniej na przełomie 1918 i 1919 r. Poza aurą wskazuje na to kilka uchwyconych w kadrze elementów. Napisy nad sklepami, w większości … Czytaj dalej

Antonin na Barskiej 4

Antonin na Barskiej 4

fot. 1914 rok Przegląd Techniczny Warszawa na starej fotografii – Jarosław Zieliński   miesięcznik Stolica 3/2010 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy placu Narutowicza jest oceniany jako najwybitniejsze dzieło polskiego wczesnego modernizmu bazującego na formach historycznych i niedościgła synteza polskiego romanizmu z czytelnymi aluzjami do wielu kościołów z tej … Czytaj dalej

O Cerkwi na Placu Saskim

O Cerkwi na Placu Saskim

fot. około roku 1901 Warszawa na starej fotografii – Jarosław Zieliński – Stolica 2-3/2009 Warszawskie cerkwie, w ogromnej większości unicestwione na długo przed wybuchem II wojny światowej, to jeden z najsłabiej rozpoznanych aspektów dziejów architektury naszego miasta. Dość stwierdzić, iż w stosunku do wielu prawosławnych świątyń nie dysponujemy obecnie nawet ikonografią, … Czytaj dalej

Czerwona Karczma plac Zbawiciela

Jarosław Zieliński – Stolica 1-2/2010. Uchwycony na zdjęciu plac Zbawiciela jeszcze na początku XX wieku nazywano Rotundą, a całe jego otoczenie – Nową Wsią, takie bowiem miano nosiła osada utworzona jako miejsce osiedlenia włościan ze zlikwidowanej w 1784 r. średniowiecznej wsi Ujazdów. Nowa kolonia, której zabudowania stały przy ulicy Nowowiejskiej, … Czytaj dalej

Czynszówki na Bielanach

fot. rok 1937, ukazuje narożnik ulicy Schroegera, plac Konfederacji i ulicy Chełmżyńskiej. Jarosław Zieliński – Stolica 12/2009. Bielańska spółdzielnia „Zdobycz Robotnicza” przeszła do historii jako pierwsza organizacja inwestująca w budownictwo mieszkaniowe na bezludnych ówcześnie północnych przedmieściach Warszawy, przyłączonych do stolicy w 1931 r. Począwszy od 1927 r., zabudowywała rejon obecnych … Czytaj dalej

Hala na placu Kercelego

między ul. Leszno a ul. Ogrodową. Jarosław Zieliński – Stolica 11/2009. O legendarnym targowisku na placu Kercelego słyszał chyba każdy, bazar bowiem, tak jak praski „Różyc”, współtworzył najbarwniejszy rozdział historii warszawskiego handlu. W latach 60. XIX wieku emeryt Józef Kercelli był właścicielem domu na wielkiej posesji, oznaczonej przed wojną numerami … Czytaj dalej

Arcybiskup na ulicy Miodowej

przed pałacem bankiera. Jarosław Zieliński – Stolica 10/2009. Ulicę Miodową uważa się dziś powszechnie za jedną z tych arterii dzielnicy staromiejskiej, która została w pełni odbudowana. Nie jest to do końca prawdą, wystarczy bowiem spojrzeć na ogromne ubytki w pierzei nieparzystej, tylko w części wypełnione współczesnymi blokami. Największa wyrwa w … Czytaj dalej

Kronika filmowa oblężonej Warszawy

Jarosław Zieliński – Stolica 9/2009. Mimo upływu 70 lat na światło dzienne wypływają wciąż nowe dokumenty związane z wrześniem 1939 r. Jednym z najbardziej dramatycznych jest pozbawiona dźwięku, chaotycznie zmontowana kronika filmowa oblężonej Warszawy, nakręcona przez Romana Banacha, Jerzego Gabryelskiego, Henryka Vlassaka, Jerzego Zarzyckiego i innych, tworzących tzw. ekipę Starzyńskiego, pracujących … Czytaj dalej