Autorzy

Grzegorz A. Buczek – architekt, urbanista, radny dzielnicy Warszawa-Ochota I kadencji (1990-1994), pierwszy wybrany w Warszawie burmistrz samorządowy, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej

Olgierd Budrewicz (1923-2011) – dziennikarz, reportażysta, pisarz, varsavianista, podróżnik

Elżbieta Ciborska – doktor nauk humanistycznych, dziennikarka, medioznawczyni, animatorka kultury i aktywności społecznej

Agnieszka Czapla – dziennikarka. Publikowała m.in. na łamach tygodnika „Przegląd” i magazynu „Slow”. Zajmuje się głównie reportażem. Współpracuje z Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego

Rafał Dajbor – dziennikarz, aktor. Absolwent Studia Aktorskiego przy Teatrze Żydowskim (2004) oraz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW (2006). Redaktor strony www.mariuszgorczynski.pl poświęconej aktorowi Mariuszowi Gorczyńskiemu. Autor książki Jak u Barei, czyli kto to powiedział (2019)

Paweł Dunin-Wąsowicz – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki, varsavianista, założyciel wydawnictwa Lampa i Iskra Boża, autor kilkunastu książek, m.in. Widmowa biblioteka. Leksykon książek urojonych; Warszawa Fantastyczna; Fantastyczny Kraków; Fantastyczny Atlas Polski; Polska Biblioteka Widmowa; a także literackich przewodników po Żoliborzu, Pradze i Mokotowie

Paweł Elsztein (1922-2020) – dziennikarz prasy lotniczej, autor wielu książek, setek artykułów i kilku tysięcy fotografii Warszawy, przede wszystkim Pragi. W 1998 r. wyróżniony w konkursie na Prażanina Roku. W 2002 r. opublikował ważną książkę Moja Praga. W 2004 r. uhonorowany przez Międzynarodową Federację Lotniczą dyplomem im. Paula Tissandiera

Hanna Faryna-Paszkiewicz – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autorka książek o Saskiej Kępie, rozprawy o sztuce lat 30. pt. Geometria wyobraźni oraz – razem z córką Zuzanną Frubą – książki Warszawskie gorseciki zanikające. Zajmuje się architekturą i bibliografią sztuki

Jacek Fedorowicz – aktor, prezenter telewizyjny, satyryk, artysta malarz, rysownik, autor m.in. książek: Będąc kolegą kierownikiem; Święte krowy na kółkach; Chamo Sapiens; Mistrz offu; dla STOLICY pisze felietony w dziale Refleksje nadwiślańskie

prof. dr hab. Kwiryna Handke (1932-2021) – językoznawca, slawistka, przez wiele lat związana była z Instytutem Slawistyki PAN. Jej dorobek naukowy liczy ponad 350 publikacji, w tym wiele prac oraz książek dotyczących nazewnictwa miejskiego i porównawczego. Była przewodniczącą Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy, istniejącego od 1990 r.

Krzysztof Jaszczyński (1950-2015) – dr chemii (specjalizacja elektrochemik), informatyk, z zamiłowania varsavianista i kolekcjoner varsavianów – gromadził zdjęcia, książki, dokumenty dot. Warszawy, był współautorem strony www.warszawa1939.pl, odpowiedzialnym za internetowe muzeum www.muzeum.warszawa1939.pl i internetową bibliotekę www.biblioteka.warszawa1939.pl

Krystyna Kolińska (1923-2016) – pisarka, dziennikarka, w latach 70. i 80. związana etatowo ze STOLICĄ, autorka ponad 20 książek, m.in. Stachu, jego kobiety i jego dzieci; Podwójny żywot Srebrempisanego; Parnas w Oborach; Córka smutnego szatana

Michał Krasucki – historyk sztuki, varsavianista, autor książki Katalog dziedzictwa postindustrialnego Warszawy, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Małgorzata Kubicka – historyk sztuki, teatrolog

prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska – historyk teatru, wykładowca na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, autorka książek: Pierwsze łódzkie recenzje teatralne 1866-1868; Trudne początki: teatr łódzki w latach 1844-1863; Scena obiecana: teatr polski w Łodzi 1844-1918

Jan Tomasz Lipski – socjolog, publicysta

Ryszard Mączewski – varsavianista, ekonomista, założyciel Fundacji Warszawa1939.pl i portalu warszawa1939.pl

Tomasz Markiewicz – dziennikarz, historyk, publicysta, przewodniczący Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, współautor m.in. antologii Polski socrealizm – publicystyka społeczno-kulturalna 1944-1957 oraz książek Warszawa nieodbudowanaZbudować Warszawę piękną… O nowy krajobraz stolicy (1944-1956)

dr Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Marcin Mierzejewski – rocznik 1971, absolwent warszawskiego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Pierwsze szlify dziennikarskie zdobywał w angielskojęzycznym tygodniku “The Warsaw Voice”, w którym przez pewien czas redagował Dział Kultury. Autor recenzji teatralnych (portal Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego e-teatr.plkulturatka.pl). Tematyką kulturalną zajmuje się także, pisząc dla STOLICY, z którą współpracuje od 2009 r.

Marek Nowakowski (1936-2014) – pisarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli prozy powojennej, a także dziennikarz i scenarzysta. Był autorem takich książek jak zbiór felietonów „Moja Warszawa. Powidoki”, wspomnień zebranych w „Dzienniku podróży w przeszłość” i oraz opowiadań o Polsce z czasów PRL-u „Homo Polonicus”

Jacek Olecki – z wykształcenia informatyk, miłośnik militarnej przeszłości Warszawy, autor książek z serii Wojenne tajemnice Warszawy i Mazowsza

Bogumił Paszkiewicz – dziennikarz, redaktor i wydawca książek, miłośnik i znawca jazzu, autor zbioru limeryków freewolnych (2017)

Sebastian Pawlina – historyk, publicysta, pracownik Muzeum Historii Polski, interesuje się dziejami polskiej konspiracji, współautor Wielkiej Księgi Armii Krajowej oraz autor książek Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Codzienność w kanałach, Motyl. Ścibor-Rylski. Opowieść o generale

Małgorzata Karolina Piekarska – historyk sztuki, dziennikarka prasowa i telewizyjna, pisarka, autorka m.in. książek Klasa pani Czajki; Czucie i Wiara, czyli warszawskie duchy; Syn dwóch matek; Licencja na dorosłość

Michał Pilich – z wykształcenia prawnik, z zamiłowania varsavianista. Autor książek o warszawskiej Pradze. Jest warszawskim przewodnikiem miejskim

Norbert Piwowarczyk – historyk sztuki, dziennikarz, fotograf

Ruta Pragier (1936-2021) – dziennikarka, autorka książek eseistycznych, m.in. Polacy czy Żydzi, Pięć skrzydeł wiatraka, współpracowała z miesięcznikiem „Twórczość”

dr hab. Mateusz Rodak – pracuje w Instytucie Historii PAN, zainteresowania badawcze: margines społeczny II RP, historia przestępczości i więziennictwa

Anda Rottenberg – historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw w Polsce i za granicą, organizator polskiego życia artystycznego. Ma w swoim dorobku wiele tekstów krytycznych o sztuce, publikowanych w kilkunastu językach. Wydała Sztuka w Polsce 1945-2005 – unikatową pozycję o polskiej sztuce współczesnej. W latach 1993-2001 dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie

Witold Sadowy (1920-2020) – aktor, felietonista i autor książek o teatrze warszawskim, m.in. Za kulisami i na scenie, Teatr, plotki i aktorzy, był współpracownikiem „Gazety Stołecznej”

Rafał Skąpski – prawnik, wydawca, w l. 2001-2004 wiceminister kultury, w latach 2005-2015 dyrektor PIW, od 2005 prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek  

Adrian Sobieszczański – historyk, varsavianista, współtwórca portalu Warszawy Historia Ukryta

Paweł Stala – varsavianista, kolekcjoner

Janusz Sujecki – historyk, varsavianista, autor bardzo wielu tekstów poświęconych historii miasta, zamieszczanych m.in. w tygodniku STOLICA w latach 80. oraz w „Kronice Warszawy”. Specjalista w sferze judaików, autor m.in. publikacji Próżna – ocalona ulica żydowskiej Warszawy, związany ze Stowarzyszeniem Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”

Przemysław Śmiech – teatrolog, instruktor teatralny, dla STOLICY pisze felietony w cyklu Mowa z Grochowa

Wojciech Świdziński – doktor nauk humanistycznych, teatrolog i filmoznawca, autor książki Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, wykładowca Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

prof. Janusz Tazbir (1927-2016) – historyk, badacz dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce. Długoletni pracownik Polskiej Akademii Nauk. Popularyzator wiedzy historycznej

Maria Terlecka – artysta plastyk, pisarka, felietonistka, związana z odnowioną STOLICĄ od pierwszego numeru, a przedtem dziennikarka tygodnika STOLICA, autorka książek Włóczęga i inne opowiadania; Plaża; Stranga; Okna, rzeczy, ślady: Wiersze; Piórem i piórkiem o Warszawie, obecnie dla STOLICY pisze felietony w cyklu Spacerki St. Olicy

Krzysztof Traczyński – ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej, wykładał geotechnikę tamże, studiował geologię na Uniwersytecie Warszawskim; od 1990 r. prowadzi firmę geotechniczną Geotest; pasjonuje się geologią i historią Warszawy

Jolanta Wachowicz-Makowska – socjolog, pedagog, dziennikarka i publicystka. Autorka kilkunastu książek o tematyce wychowawczej i psychologicznej, m.in. zbioru opowiadań dla dzieci (Mój przyjaciel Zawisza) oraz książek wspomnieniowych Chochlą i mieczem, Czas zapamiętany, Panienka z PRL

dr hab. Michał Wardzyński – Instytut Historii Sztuki UW, Mazowiecki Instytut Kultury; autor m.in. książek Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku / Marble and alabaster in sculpture and small-scale architecture in the Polish-Lithuanian Commonwealth. 16th-early to 18th-century transformation of artistic traditions through the lens of history and materials science,  Warszawa 2015; Lapidarium warszawskie. Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII wieku / The Warsaw Lapidarium. Precious Materials of Stonemasonry and Sculpture in the 16th and 17th Centuries (wspólnie z Hubertem Kowalskim  oraz Piotrem J. Jamskim), Warszawa 2013; Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu paulinów, cz. 1: Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620-1705, t. 1-2, Warszawa 2009

Jarosław Zieliński (1957-2021) – varsavianista i historyk architektury, autor publikacji dotyczących dziejów zabudowy miasta, m.in. wielotomowego Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy, monografii warszawskich ulic i dzielnic, np. Bielany – przewodnik historyczno-sentymentalny, popularnych ilustrowanych wydawnictw o Warszawie w różnych wersjach językowych, książek  Latarnie warszawskie. Historia i technika; Realizm socjalistyczny Warszawy; Stacje kolejowe. Architektura i budownictwo (tom 1 i 2); Plac. Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu; był wieloletnim zastępcą redaktor naczelnej STOLICY i redaktorem merytorycznym tego czasopisma

Komentarze są wyłączone.