Autorzy

Paweł Elsztein – dziennikarz prasy lotniczej, autor wielu książek, setek artykułów i kilku tysięcy fotografii Warszawy, przede wszystkim Pragi. W 1998 r. wyróżniony w konkursie na Prażanina Roku. W 2002 r. opublikował ważną książkę Moja Praga. W 2004 r. uhonorowany przez Międzynarodową Federację Lotniczą dyplomem im. Paula Tissandiera.

Prof. dr hab. Kwiryna Handke – językoznawca, slawistka, od lat związana z Instytutem Slawistyki PAN. Jej dorobek naukowy liczy ponad 350 publikacji, w tym wiele prac oraz książek dotyczących nazewnictwa miejskiego i porównawczego. Jest przewodniczącą Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy, istniejącego od 1990r.

Krzysztof Jaszczyński – dr chemii (specjalizacja elektrochemik), obecnie informatyk, z zamiłowania varsavianista i kolekcjoner varsavianów – gromadzi zdjęcia, książki, dokumenty, współautor strony www.warszawa1939.pl, odpowiedzialny za internetowe muzeum www.muzeum.warszawa1939.pl i internetową bibliotekę www.biblioteka.warszawa1939.pl

Krystyna Kolińska – pisarka, dziennikarka, w latach 70. i 80. związana etatowo ze “Stolicą”, autorka ponad 20 książek m.in. Stachu, jego kobiety i jego dzieci, Podwójny żywot Srebrempisanego, Parnas w Oborach, Córka smutnego szatana.

Tomasz Markiewicz – dziennikarz, historyk, publicysta, mieszka w Warszawie, przewodniczący niezależnego Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy “ZOK”, współautor m.in. antologii Polski socrealizm – publicystyka społeczno-kulturalna 1944-1957, Warszawa 1988 i książek Warszawa nie odbudowana, Warszawa 1998, Zbudować Warszawę piękną… O nowy krajobraz stolicy (1944-1956), Warszawa 2003.

Hanna Faryna Paszkiewicz – pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN, autorka książek o Saskiej Kępie i rozprawy o sztuce lat trzydziestych – Geometria wyobraźni. Zajmuje się architekturą i bibliografią sztuki.

Michał Pilich – z wykształcenia prawnik, przedstawiciel najmłodszego pokolenia varsavianistów. Autor książek o warszawskiej Pradze. Jest warszawskim przewodnikiem miejskim przy Przewodnickim Biurze Turystycznym PTTK “Trakt”.

Ruta Pragier – dziennikarka, autorka książek eseistycznych m.in. Polacy czy Żydzi, Pięć skrzydeł wiatraka, aktualnie współpracuje z miesięcznikiem “Twórczość”.

Anda Rottenberg – historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw w Polsce i zagranicą, organizator polskiego życia artystycznego. Ma w swoim dorobku wiele tekstów krytycznych o sztuce, publikowanych w kilkunastu językach. Ostatnio wydała Sztuka w Polsce 1945-2005 – unikatową pozycję o polskiej sztuce współczesnej. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Witold Sadowy – aktor, felietonista i autor książek o teatrze warszawskim m.in. Za kulisami i na scenie, Teatr, plotki i aktorzy, współpracownik “Gazety Stołecznej”.

Janusz Sujecki – historyk, varsavianista, autor bardzo wielu tekstów poświęconych historii miasta, zamieszczanych m.in. w tygodniku “Stolica” w latach 80. oraz w “Kronice Warszawy”. Specjalista w sferze judaików, autor m.in. publikacji Próżna-ocalona ulica żydowskiej Warszawy, sekretarz Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy “ZOK”, pracownik Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Jolanta Wachowicz-Makowska – socjolog, pedagog, dziennikarka i publicystka. Autorka kilkunastu książek o tematyce wychowawczej i psychologicznej, m.in. zbioru opowiadań dla dzieci (Mój przyjaciel Zawisza) oraz książek wspomnieniowych Chochlą i mieczem, Czas zapamiętany, a także przygotowywanej do druku w Czytelniku Panienka z PRL.

Jarosław Zieliński – varsavianista i historyk architektury, autor 40. publikacji dotyczących dziejów zabudowy miasta m.in. Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy (dotychczas ukazało się 11 tomów). Autor monografii warszawskich ulic, a także dzielnic np. Bielany – przewodnik historyczno-sentymentalny, oraz popularnych ilustrowanych wydawnictw o Warszawie w różnych wersjach językowych.

Agnieszka Czapla – dziennikarka, studentka Dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała m.in. na łamach tygodnika Przegląd i magazynu Slow. Zajmuje się głównie reportażem. Współpracuje z Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Komentarze są wyłączone.