Dusza schodów Magdaleny Hajnosz

zaproszenie MH ok mail 1

Magdalena Hajnosz, autorka zdjęć prezentowanych na wystawie przekonuje, że Warszawa ma swoje magiczne schody jak Rzym, Odessa czy Paryż.

Na co dzień niezauważane, traktowane jako funkcjonalny element architektury budynku lub ukształtowania terenu, w jej obiektywie zyskują nowy wymiar. (KK)

Prace Magdaleny Hajnosz prowadzą nas w podróż wizualną przez warszawskie klatki schodowe. W miejscach eleganckich lub zaniedbanych gra światła i materii odkrywa dla widzów przestrzenie w których poruszamy się codziennie nie zwracając na nie uwagi. Zdjęcia prowokują do wyimaginowanej podróży w zakątki pamięci. Te przestrzenie są jak tło do historii opowiadanych przy kolacji gdy każdy z obecnych słucha co zdarzyło się lub zdarzyć mogło na tej starej schodowej klatce. (RK)

Le travail de Magdalena Hajnosz nous emmène faire une promenade visuelle dans les cages d’escaliers de Varsovie et d’ailleurs. Dans ces cadres élégants ou délabrés les jeux de lumières et matières nous feront découvrir des espaces de la vie par lesquels nous passons tous les jours sans s’y attarder. Des cadres propices à l’imaginaire du passage et de la transition, des ambiances d’époques passées et de souvenirs vécus. (RK)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.