miesięcznik Stolica 5/2013

Stolica_05-2013

Majowy numer „Stolicy” zaprasza Czytelników na spacer po zielonym Żoliborzu, dzielnicy niezwykłej. Wspominamy początki Żoliborza Oficerskiego, Urzędniczego, Dziennikarskiego, piszemy o współczesnych społecznikach dzielnicy i i powstającym właśnie… Żoliborzu Artystycznym, gdzie będziemy mogli się przejść m.in. bulwarem Czesława Niemena, pasażem Jerzego Morgensterna czy ulicami Zbigniewa Zapasiewicza i Kaliny Jędrusik. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Krystyny Kolińskiej „Umedowie z ulicy Śmiałej” opisujący historię rodziny Japończyków, którzy na swoją ojczyznę wybrali Polskę.

Z Żoliborza przenosimy się na Stadion Narodowy – na organizowane po raz pierwszy w tym miejscu Warszawskie Targi Książki, gdzie „Stolica” i jej autorzy również będą obecni. Przy okazji przypominamy m.in. „kulturalną” historię Stadionu Dziesięciolecia, na którego trybunach zasiadali kiedyś Gustaw Holoubek, Tadeusz Konwicki, Stanisław Dygat, Krzysztof Mętrak i gdzie w 1960 r. Stanisław Bareja kręcił jeden z pierwszych filmów – „Mąż swojej żony”.

Na koniec zapraszamy nad Wisłę. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jakie są dzieje 12 ton zabytków, które wydobyto w ostatnich latach z dna rzeki, polecamy lekturę artykułów Adriana Gajewskego „Co Szwedzi zrobili Warszawie” i Huberta Kowalskiego „Wisła oddaje zatopione skarby”.

Życzymy interesującego spaceru z majową „Stolicą”!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.