Złota 44 i inne warszawskie niebotyki

Złota44_okl

Książka jest gruntownym opracowaniem historycznym, architektonicznym oraz urbanistycznym. Wypełnia lukę w literaturze poświęconej historii warszawskich wysokościowców. Publikacja dzieli się na dwie części. Pierwsza nakreśla historyczny rozwój oraz przyszłość wieżowych wysokościowców w stolicy. Z tego zestawienia wyłania się zaskakujący obraz miasta, w którym realizowana jest tylko znikoma część zgłoszonych projektów, podczas gdy inne padają ofiarą trudności finansowych inwestora, zwiększających się z czasem ograniczeń wynikających z tworzonych jeszcze planów miejscowych albo zniechęcenia inwestorów nadmiarem biurokratycznych przeszkód.

Drugą część książki stanowi z kolei katalog 60 warszawskich wieżowców wg. klasyfikacji autorskiej Jarosława Zielińskiego.

Książka wydana w ramach serii developerskiej Warszawa Wielkomiejska. BBI Development S.A. aktywnie działa na rzecz poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa materialnego Warszawy. Każdej nowej inwestycji realizowanej przez firmę towarzyszą książki opisujące historię i współczesność wybranego fragmentu miasta.

Do nabycia w księgarniach oraz u wydawcy. Cena 40 zł.

Zlota44 _052

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.