Praga od Nova – konferencja 19.06 godz. 10.00

KONFERENCJA

19.06.2018r., godz. 10:00
Muzeum Warszawskiej Pragi 
ul. Targowa 50/52, Warszawa

Temat przewodni konferencji

W zwartej zabudowie Pragi Północ, dzielnicy o bogatej historii i unikatowym dziedzictwie kulturowym kontekst miejsca ma szczególne znaczenie. Jego odbicie powinno być widoczne w inwestycjach, działaniach społecznych i gospodarczych. Kontekst materialnego i niematerialnego dziedzictwa Pragi ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim są to aspekty odnowy Pragi, społeczne, gospodarcze, przestrzenne i prawne uwarunkowania lokalne.
Nie mniej ważny jest klimat Pragi w innym znaczeniu. Dla architektów, urbanistów, artystów dziedzictwo i genius loci miejsca powinien być inspiracją do projektowania i wprowadzania zmian w przestrzeni, które będą bogactwo kulturowe Pragi podkreślać i wzmacniać.

  • Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ – „Wydobycie i odnowa przestrzeni na Pradze Północ”.
  • Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji – „Przestrzeń publiczna w rewitalizacji”
  • Michał Krasucki, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy – „Park Kulturowy na Pradze-Północ szansą na zmianę oblicza dzielnicy”.
  • Dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Instytut Mieszkalnictwa i Gospodarki Przestrzennej – „Kontekst odnowy i odnowa kontekstu. Przykłady wizjonerskich zmian wizerunku dzielnic europejskich metropolii”.
  • Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie – „Rewitalizacja w Polsce AD 2018 i wnioski dla rewitalizacji warszawskiej Pragi”
  • dr hab. Paweł Możdzyński, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW – „Kapitał kulturowy Pragi Północ. Próba diagnozy stanu obecnego”
  • Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”
  • Dr. Ing. Agnieszka Cieśla, Politechnika Warszawska, podsumowanie konferencji i warsztatów – „IBA Warszawa: Inicjuj Badaj Aktywizuj” z ramienia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
  • Adam Lisiecki, Muzeum Warszawskiej Pragi, – „Fenomen Pragi”.

Cel konferencji

Otwarcie debaty publicznej o znaczeniu kontekstu architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego Pragi, wypracowanie ram dla działań projektowych i artystycznych, które mają doprowadzić do ożywienia przestrzeni publicznej i gospodarki Pragi.

Spotkanie nieodpłatne.
Do ważnej rejestracji wymagane jest
przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na maila:

ppn.rewitalizacja@um.warszawa.pl

Patroni:

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.