Sztuka Konserwacji

Zapraszamy na konferencję „Sztuka konserwacji- dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi, ochrona zabytków, rewitalizacja” w dniu 21.04.2017 r. w godz. 10-15 sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ulicy ks.I. Kłopotowskiego 15

Cykl spotkań „Sztuka konserwacji”, współorganizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Konserwacji, honorowym patronatem objęła dr hab. Magdalena Gawin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy.

PROGRAM KONFERENCJI:
10:00 UROCZYSTE OTWARCIE
CZWARTEGO DNIA SPOTKAŃ KONSERWATORSKICH w ramach cyklu spotkań współorganizowanych przez Związek Artystów Plastyków Sekcja Konserwacji
Pan WOJCIECH ZABŁOCKI
Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Rewitalizacja warszawskiej Pragi
10.30 dr hab. MAGDALENA GAWIN
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
11.00 TYSZKIEWICZ KRZYSZTOF
Centrum Praskie Koneser
11:30 prof. dr. hab. ALINA MACIEJEWSKA
Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Prawy Brzeg Wizje Rewitalizacji” – prezentacja projektów urbanistycznych i planistycznych studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr inż. arch. EWA JARECKA-BIDZIŃSKA
Rewitalizacja z uwzględnieniem genius loci miejsca na przykładzie Pragi Północ – studenckie projekty urbanistyczne
dr inż. arch. ANNA MAJEWSKA
Problemy rewitalizacji rejonu “Nowej Pragi” w Warszawie
dr inż. arch. MAŁGORZATA DENIS
Propozycje przeobrażeń Pragi Północ na przykładach prac studenckich na kierunku Gospodarka Przestrzenna Politechniki Warszawskiej
13:10 JAROSŁAW ZIELIŃSKI
Autorskie koncepcje rekonstrukcji i kreacji fasad podczas przyszłych remontów kamienic na ulicy Wileńskiej
13:40 KRYSTYNA ANTONIAK
Konserwacja dwóch kapliczek z ulicy Ząbkowskiej i z ulicy Białostockiej oraz historie z nimi związane
14:10 ADAM LISIECKI
p.o. kierownika Muzeum Warszawskiej Pragi
Potencjał dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

https://www.facebook.com/events/1854425388144500/

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.