Zaproszenie na Seminarium Warszawskie – 17 X 2023 – o początkach Warszawy

W imieniu organizatorów – Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy – zapraszam Państwa na XXV Seminarium Warszawskie, które odbędzie się w najbliższy wtorek 17 października 2023 roku w godz. 18:00–20:00. Tytuł spotkania brzmi: 1313 – co to znaczy dla Warszawy? Dyskusję poprowadzą dr Paweł Weszpiński oraz dr hab. Mikołaj Madurowicz.

Na Seminarium zapraszamy do Biblioteki Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 42, I piętro, udział bezpłatny). Wszyscy, którzy nie będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w Seminarium, mają szansę obserwować jego transmisję on-line: na stronie facebookowej Muzeum Warszawy:
https://www.facebook.com/muzeum.warszawy

710 lat… Tyle lat liczy najstarszy zachowany dokument dotyczący Warszawy. Wystawił go 23 kwietnia 1313 roku książę Siemowit II, starszy syn księcia Bolesława II, za którego rządów zdaniem większości badaczy została lokowana Warszawa. Dość okrągła rocznica to dobra okazja do dyskusji o znaczeniu historycznych dat w życiu współczesnego miasta, o datach dla Warszawy ważnych, o jej początkach… W tle – trochę na przekór powadze historycznej dyskusji – rysuje się inna konotacja liczby 1313, jakże bardzo warszawska! To przecież numer boczny najbardziej znanej warszawskiej taksówki, bohaterki serialu „Zmiennicy”. Może więc warto wyprowadzić dyskusję szerzej, w sferę warszawskich liczb.

W Seminarium wezmą udział w roli eksperckiej:

prof. dr hab. Tomasz Jasiński – historyk, kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W prowadzonych badaniach koncentruje się wokół mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki. Ostatnio do zainteresowań naukowych należą łacińska Kunstprosa oraz poezja starożytna i średniowieczna, ze szczególnym uwzględnieniem VI–XII wieku. W 2021 r. opublikował ważną z punktu widzenia dziejów Warszawy książkę Wokół początków Warszawy.

dr Anna Salina – adiunktka w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, od 2012 r. kieruje Zespołem Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza i Podlasia w Średniowieczu, od 2022 r. wchodzi w skład Varsavianistycznego Zespołu Badawczego. Zainteresowaniami badawczymi obejmuje dzieje Mazowsza w średniowieczu i epoce nowożytnej, edytorstwo źródeł historycznych, geografię historyczną, genealogię wspartą genetyką.

dr hab. Marek Słoń – historyk specjalizujący się w badaniach nad średniowiecznym miastem i religijnością oraz w geografii historycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1993–2021 związany z Instytutem Historii PAN, obecnie pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do najważniejszych swych publikacji zalicza Szpitale średniowiecznego Wrocławia (2000), Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie (2011) oraz Ziemie polskie Korony w drugiej połowie XVI wieku (2021, red.).

Nasze Seminaria to interdyscyplinarne i wielowątkowe, poświęcone Warszawie dyskusje zaproszonych gości oraz wszystkich zainteresowanych uczestników. Zarówno sama idea spotkania instytucji nauki z instytucją kultury – czyli Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Warszawy – jak i każdorazowy udział trójki (niekiedy czwórki) specjalistek i specjalistów zajmujących się w badaniach i w praktyce Warszawą są rękojmią merytorycznej jakości dyskusji.
Seminaria Warszawskie wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń varsavianistycznych i są okazją do comiesięcznych ważnych rozmów o naszym mieście.
Z relacjami z poprzednich Seminariów mogą Państwo zapoznać się na stronie facebookowej Muzeum Warszawy.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.